Regulácia horenia ecoKOM 250

Regulátor pre krby a kachle s výmenníkom

Regulácia ecoKOM 250 pre automatickú reguláciu horenie je moderné elektronické zariadenie na zabezpečenie optimalizácie spaľovania v krbe a peci s výmenníkom. Podstatou činnosti regulátora ovládanie vzduchovej klapky, rovnako aj čerpadiel ÚK a TÚV.

Regulácia horenia ecoKOM 250

Regulátor používa adaptívny regulačný algoritmus, patentovaný firmou PLUM, ktory automaticky vyhodnocuje priebeh regulačného procesu a podľa toho upravuje hodnoty parametrov regulácie.

Vzhľadom k optimálnej činnosti regulátora s teplovodným krbom, môze mať užívateľ úsporu až 30 % paliva. Tieto Informácie boli zistené pri meraní v akreditovaných laboratóriach, kedy sa merali udaje o spotrebe bez použitia automatickej regulácie a s použitím regulácie Plum.

Algoritmy regulácie umožňujú inštaláciu bez dverného snímače, alebo bez nutnosti vykonávať reštart programu. Regulátor rozpozná pokles teploty pri otvorení dvierok a automaticky otvorí klapku pre prívod vzduchu.

Optimalizácia procesu horenia:

 • zapálenie fáza I - otvorená klapka pre dosiahnutie nastavenej teploty zapaľovanie
 • zapálenie fáza II - klapka sa priviera pre dosiahnutie nastavenej teploty spalín
 • automatická fáza I - regulácia veľmi presne udržiava nastavenú teplotu
 • automatická fáza II - pri poklese teploty sa klapka priviera, aby bola udržaná teplota
 • automatická fáza III - klapka cykluje podľa nastavenia, aby zaistila prečistenie ohniska. Ak nenastane zvýšenie teploty, ide automaticky do režimu vypnutia

Optimalizácia horenie reguláciou ecoKOM 250

Využívaním diaľkového ovládača môže užívateľ meniť nasledujúce funkcie:

 • zapnutie / vypnutie regulátora
 • zmena prevádzkových režimov
 • zmena pozície vzduchovej klapky (v manuálnom režime)
 • zmena požadovanej teploty spalín
 • nastavenie práce čerpadiel teploty vykurovacej vody

Montáž, uvedenie do prevádzky aj vlastná obsluha regulácia je intuitívna. Rýchle jednoduché nastavenie prevádzky regulátora horenie zvyšuje komfort užívateľa.

Vykonávané funkcie regulácie horenia

 • automatická kontrola činnosti krbu - užívateľ nastavuje len požadovanú teplotu spalín, ÚK a TÚV
 • obsluha regulácie diaľkovým ovládaním
 • plynulé - adaptívne riadenie vzduchovej klapky
 • možnosť ručne nastaviť vzduchovů klapku - regulácia prívodu vzduchu podľa vašich predstáv
 • možnosť nastavenie pozície vzduchovej klapky pri výpadku napájania (továrenské nastavenie na hodnote 50 %)
 • funkcia automatického vypnutia / zapnutia ďalšieho zdroja tepla
 • funkcia kalibrácie vzduchovej klapky
 • funkcia "Zakúrenie" má za ciel získať správne prevádzkové teploty v najkratšej možnej dobe
 • funkcie "Vyhasnutie" umožňuje automatické vyhasnutie v krbe, ak je to potreba, bez toho aby dochádzalo k prehrievaniu plášťa krbu
 • informácie o potrebe doplnenia paliva, aby bola dosiahnutá nastavená teplota v krbe
 • nastavenie maximálnej teploty zásobníka TÚV, nad ktorou bude vypnuté čerpadlo TÚV
 • prevádzka bez ohrevu TÚV
 • paralelná prevádzka vykurovacej vody a TÚV s prioritou ohrevu TÚV
 • funkcie ochrany čerpadiel proti zamrznutiu
 • inteligentný alarm - detekcia a signalizácia poplachov
 • zachovanie pamäte nastavenie hodín až 10 dní po výpadku napájania
 • veľa možností nastavenie výstupnej práce algoritmov H (otvorená architektúra)

Výhody

 • moderný design: elegantný LCD grafický displej s vizualizáciou práce krbu, podsvietenie polykarbonátové sklo
 • rôzne farebné prevedenie pre každý interiér
 • intuitívny systém obsluhy regulátora - systém TOUCH & PLAY
 • riadenie čerpadla ÚK a TÚV
 • detekcia nedostatku paliva
 • signalizácia o potrebe priloženie paliva
 • optimalizácia spaľovacieho procesu pomocou adaptívneho ovládania vzduchovej klapky
 • regulácia horenie so spalinovým čidlom pre optimálne spaľovanie, iba v prípade prehriatia má prednosť bezpečnosť a ochrana krbu

Schéma

Schéma regulácie ecoKOM 250

Ikony funkcí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príslušenstvo
Aktuality

Nová dotyková regulácia ecoMAX 850i

1.10.2013 Predstavujeme univerzálnu ekvitermickú reguláciu pre riadenie hydraulických inštalácií. Viac >

Pozvánka na veľtrh ISH Frankfurt

6.3.2013 Srdečne vás pozývame na medzinárodný veľtrh ISH Frankfurt, kde bude firma Plum prezentovať novinky v oblasti regulácií pre krby, kotly, vykurovacie systémy, tepelné čerpadlá a solárne systémy. Viac >

Regulácie pre solárne systémy

16.11.2012 Do našej ponuky novo zaraďujeme regulácie pre solárne systémy. Viac >

Slovenská verzia webu www.regulace-plum.cz

1.10.2012 Na doméne www.regulacie-plum.sk sme spustili slovenskú jazykovú verziu webu. Viac >