Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky stále rozširujeme. Chýba tu odpoveď na Vašu otázku? Napíšte nám ju a my Vám obratom odpovieme.

Otázky & odpověde

U modelov "Automatická regulácia horenia" je uvedené, že je vybavený moderným adaptívnym algoritmom, ktorý riadi vzduchovú klapku a udržuje tak požadovanú teplotu spaľovania. Môžete spresniť, čo to presne znamená?

Adaptívny algoritmus je taký, ktorý sa prispôsobuje situácii. V praxi to znamená, že dokáže reagovať na náhle zmeny v procese horenia a nie je odkázaný len na naprogramovanú metódu, ktorá je vhodná napr. len pre určité situácie. Adaptívny algoritmus sa rozhodne podľa situácie a použije najefektívnejšiu metódu pre reguláciu. Podstatou adaptívneho systému je, že sa mení spôsob spracovania regulačnej odchýlky, tj adaptuje riadiaci zákon na neznáme podmienky a rozširuje oblasť praktických prípadov, v ktorých je možné dosiahnuť kvalitnejšie regulácie. Adaptivitu možno chápať ako spätnú väzbu vyššej úrovne, ktorá mení parametre regulátora podľa kvality regulačného pochodu.

Tieto algoritmy sú výsledkom náročnej, niekoľkomesačnej  práce tímu inžinierov a následným testovaním v laboratóriách PLUM.

U ikon funkcií "Automatickej regulácia horenia" je značka grafu s označením PID. Je možné požiadať o podrobnejšie vysvetlenie tejto funkcie?

Funkcia PID znamená, že regulátor patrí medzi spojené regulátory a je zložený z proporcionálnej, integračnej a derivačnej časti. V systémoch riadenia sa radí pred riadenú sústavu.

PID regulátor dáva na svojom výstupe akciu, ktorá je súčasťou troch zložiek:

  1. Proporcionálna zložka - je úmerná regulačnej odchýlke, reaguje lineárne
  2. Integračná zložka - je úmerná časovému integrálu regulačnej odchýlky
  3. Derivačná zložka - je úmerná rýchlosti časovej zmeny regulačnej odchýlky

Vzájomné vyladenie veľkosti týchto troch zložiek, sa u regulátorov PLUM optimalizuje správaním regulačnej slučky s ohľadom na rýchlosť reakcie, presnosť regulácie a pre kmitov. Znamená to teda, že derivačná zložka predvída ďalší vývoj regulačnej odchýlky a reaguje s predstihom. Integračná zložka reaguje na množstvo zmeny a rieši dlhotrvajúcu malú odchýlku.

Funkcia PID u regulátorov PLUM zaisťuje spolu s adaptívnym algoritmom ten najlepší spôsob "Automatickej regulácia horenia" a je výsledkom mnohoročných skúseností s vývojom a výrobou regulácií pre krby a kachle.

Dobrý deň, môžem pripojiť "Automatickú reguláciu horenia" na ktorýkoľvek krb, alebo kachle?

Funkcia regulácií PLUM je prispôsobená všetkým kozubom i kachliam. Všetky parametre sú buď prednastavené, potom stačí len zadať príslušný model výrobku, alebo môžete zadať akýkoľvek parameter ručne. Ten potom uložíte a regulácia bude už pracovať automaticky.

Aby však regulácia správne fungovala, je nevyhnutné, aby mal krb / kachle centrálny prívod vzduchu do ohniska. Jedná sa o prírubu s priemerom 100-150 mm, na ktorú sa upevní vzduchová klapka.

Dajú sa využiť regulátory PLUM pri krbe s výmenníkom, ak krb nemá prírubu pre prívod vzduchu, alebo len nechcem využívať automatickú vzduchovú klapku?

Pre tieto prípady sú v ponuke modely ekoKOM Basic a simSTER 150. Oba modely majú mnoho funkcií (napríklad ovládanie čerpadiel, vypnutie kotla, atď). Podrobné informácie o každom regulátore nájdete v sekcii Produkty.

Aktuality

Nová dotyková regulácia ecoMAX 850i

1.10.2013 Predstavujeme univerzálnu ekvitermickú reguláciu pre riadenie hydraulických inštalácií. Viac >

Pozvánka na veľtrh ISH Frankfurt

6.3.2013 Srdečne vás pozývame na medzinárodný veľtrh ISH Frankfurt, kde bude firma Plum prezentovať novinky v oblasti regulácií pre krby, kotly, vykurovacie systémy, tepelné čerpadlá a solárne systémy. Viac >

Regulácie pre solárne systémy

16.11.2012 Do našej ponuky novo zaraďujeme regulácie pre solárne systémy. Viac >

Slovenská verzia webu www.regulace-plum.cz

1.10.2012 Na doméne www.regulacie-plum.sk sme spustili slovenskú jazykovú verziu webu. Viac >