Prečo regulovať horenie

Ak chceme docieliť vyrovnaného tepelného výkonu krbu alebo kachlí, znížiť potrebu prikladania, znížiť produkciu spalín a škodlivín, musíme v krbe alebo kachliach zabezpečiť optimálne horenie a spaľovanie dreva. Presne k tomuto účelu slúži automatická regulácia horenia.

Na stránke Proces horenia dreva je podrobne popísané, ako drevo horí, čo ovplyvňuje výkon, frekvenciu prikladania či produkciu škodlivín v krbe, alebo kachliach. Najdôležitejším záverom je, že regulácia spaľovacieho procesu v ohnisku riadením dodávky spaľovacieho vzduchu je prirodzeným a najjednoduchším spôsobom ako ovplyvňovať proces horenia.

Čím viac sa reálny priebeh spaľovacieho cyklu priblíži ideálnemu priebehu, tým vyrovnanejší bude tepelný výkon, tým menšia bude potrebná frekvencia prikladania a tým menšia bude aj produkcia škodlivín. Moderné Automatické regulácia horenia firmy PLUM ponúkajú optimálne riešenie pre reguláciu spaľovacieho vzduchu, pre všetky krby a kachle.

Hlavným krédom značky PLUM pre všetky jej produkty je
KOMFORT - ÚSPORA - BEZPEČNOSŤ

Teplovzdušné systémy

U teplovzdušných systémov je teplotným snímačom snímaná teplota spalín a riadiaca jednotka vyhodnocuje túto teplotu. Na základe nastavených parametrov ovláda automaticky dodávku spaľovacieho vzduchu do ohniska. Takto je optimalizovaný celý proces spaľovania dreva od fázy zakúrenia, cez optimálne horenie v bežnom režime kúrenia, až po správny proces vyhasnutia.

Výhody:

Krby a kachle s výmenníkom

U krbov a kachlí s výmenníkom je teplota snímaná teplotným čidlom vo vykurovacom plášti. Automatická regulácia horenia udržuje výstupnú teplotu vykurovacej vody tak, že riadiaca jednotka ovláda vzduchovú klapku. Rovnako tak reguluje aj činnosť čerpadiel ÚK a TÚV, vypína ďalší kotol v systéme, alebo riadi trojcestný zmiešavací ventil.

Výhody:

Aktuality

Nová dotyková regulácia ecoMAX 850i

1.10.2013 Predstavujeme univerzálnu ekvitermickú reguláciu pre riadenie hydraulických inštalácií. Viac >

Pozvánka na veľtrh ISH Frankfurt

6.3.2013 Srdečne vás pozývame na medzinárodný veľtrh ISH Frankfurt, kde bude firma Plum prezentovať novinky v oblasti regulácií pre krby, kotly, vykurovacie systémy, tepelné čerpadlá a solárne systémy. Viac >

Regulácie pre solárne systémy

16.11.2012 Do našej ponuky novo zaraďujeme regulácie pre solárne systémy. Viac >

Slovenská verzia webu www.regulace-plum.cz

1.10.2012 Na doméne www.regulacie-plum.sk sme spustili slovenskú jazykovú verziu webu. Viac >