Automatická regulácia horenia airKOM 250

Regulácia pre teplovzdušné krby a kachle

Regulátor airKOM 250 je moderné elektronické zariadenie s grafickým displejom na zabezpečenie optimalizácie spaľovania v teplovzdušných krboch a kachliach.

Automatická regulácia horenia airKOM 250

Podstatou regulácie airKOM 250 je automatické nastavenie spaľovacieho procesu tým, že riadi tok vzduchu k ohnisku krbu. Vďaka možnosti riadiť prúdenie vzduchu do ohniska, šetrí palivo a znižuje množstvo škodlivých emisií do ovzdušia. Na základe informácií o priebehu kontroly horenia, sa predlžuje doba medzi prikladaním paliva do krbu.

airKOM 250 znamená pre užívateľa:

 • zvýšenú bezpečnosť
 • ochranu životného prostredia
 • úsporu paliva

To umožňuje implementácia špeciálneho algoritmu do regulátora, ktorý bol navrhnutý týmom inžinierov vo výskumných laboratóriách firmy PLUM.

Ovládanie regulátora bolo premyslené tak, aby bolo jednoduché a intuitívne. Všetky funkcie sa nastavujú iba jediným kolieskom (systém TOUCH & PLAY). Môžete tiež využiť ďalšie prednosti regulátora, ktorý môže byť ovládaný aj diaľkovým ovládačom s funkciami: zapnutie a vypnutie regulátora, zmeny režimov, zmena nastavenia vzduchovej klapky, zmena teploty spalín. Ovládanie menu je prezentované vo forme prehľadných ikon, ako na mobilnom telefóne.

Automatická regulácia horenia airKOM 250, to nie sú len moderné funkcie a jednoduché použitie, ale aj atraktívny dizajn: ergonomický a minimalistický dizajn, veľký podsvietený grafický displej a polykarbonátové sklo.

Regulácia airKOM 250 je vybavená moderným adaptívnym algoritmom, ktorý riadi vzduchovú klapku a udržuje tak požadovanú teplotu spaľovania.

Ďalšou výhodou tohto regulátora je možnosť vybrať si v menu konkrétny typ krbu. Táto funkcia vám umožní regulovať činnosť konkrétneho typu krbu, podľa jeho parametrov.

Optimalizácia procesu horenia

Regulátor používa adaptívny regulačný algoritmus, patentovaný firmou PLUM, ktory automaticky vyhodnocuje priebeh regulačného procesu a podľa toho upravuje hodnoty parametrov regulácie.

Vzhľadom k optimálnej činnosti regulátora s teplovodným krbom, môze mať užívateľ úsporu až 30 % paliva. Tieto Informácie boli zistené pri meraní v akreditovaných laboratóriach, kedy sa merali udaje o spotrebe bez použitia automatickej regulácie a s použitím regulácie Plum.

Algoritmy regulácie umožňujú inštaláciu bez dverného snímače, alebo bez nutnosti vykonávať reštart programu. Regulátor rozpozná pokles teploty pri otvorení dvierok a automaticky otvorí klapku pre prívod vzduchu.

Optimalizácia procesu horenia:

 • zapálenie fáza I - otvorená klapka pre dosiahnutie nastavenej teploty zapaľovanie
 • zapálenie fáza II - klapka sa priviera pre dosiahnutie nastavenej teploty spalín
 • automatická fáza I - regulácia veľmi presne udržiava nastavenú teplotu
 • automatická fáza II - pri poklese teploty sa klapka priviera, aby bola udržaná teplota
 • automatická fáza III - klapka cykluje podľa nastavenia, aby zaistila prečistenie ohniska. Ak nenastane zvýšenie teploty, ide automaticky do režimu vypnutia

Vykonávané funkcie regulácie horenia

 • Prevádzkové režimy: automatický, ručný, zakúrenie, vyhasnutie
 • Tri fázy práce v automatickom režime:
  1. Normálne spaľovanie
  2. Privretiu vzduchové klapky pri vysokej teplote spalín, aby došlo k upravenie množstva kyslíka v spalinách
  3. Prefúknutie ohniska s časom otvorenia 5 minút a časom uzavretia 5 minút
 • Dve fázy režime zakúrenie
 • Udržiavanie teploty spalín na zadanej hodnote
 • Funkcia informovanie o potrebe prikládky paliva
 • Funkcia rozpoznanie 5 alarmových situácií
 • Funkcia kalibrácia vzduchovej klapky
 • 11 pozícií pre nastavenie teploty
 • Plynulé - adaptívne riadenie vzduchovej klapky
 • Funkcia rozkúrenia krbu na vyššiu teplotu než je pracovná teplota krbu
 • Funkcia výberu typu krbu (navrhnutých 25 typov krbov)
 • Funkcia zisťovania tendencie zvýšenia, alebo zníženia teploty
 • Pri neúspešnom "prefúknutiu" sa regulátor vypne, alebo prejde do pohotovostného režimu
 • Vnútorný akumulátor, ktorý otvára / zatvára vzduchovú klapku (podľa nastavenia užívateľom) v prípade výpadku napájania
 • Inteligentný alarm, ktorý monitoruje prevádzkový stav krbu - ochrana pred nadmerným prehriatím krbu
 • Privretiu vzduchovej klapky pri vysokej teplote spalín, aby došlo k upravenie množstva kyslíka v spalinách

Schéma

Schéma zapojenia automatickej regulácie horenia airKOM 250

Výhody

 • Moderný dizajn: elegantný grafický displej s atraktívnym podsvietením
 • Optimalizácia spaľovacieho procesu
 • Úspora paliva
 • Nízke emisie oxidu uhlíka do ovzdušia
 • Predĺženie času medzi jednotlivými dokládkami paliva
 • Automatizácia procesu zatápanie
 • Ochrana kozuba
 • Automatické vypnutie regulátora po ukončení procesu horenia
 • Detekcia nedostatku paliva
 • Možnosť nastavenia parametrov regulátora podľa konkrétneho typu kozuba
 • Bezpečnosť - detekcia a signalizácia poplachov
 • Regulácia krbu pomocou diaľkového ovládača
 • Meranie teploty spalín do 1150 °C

Ikony funkcií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príslušenstvo
Aktuality

Nová dotyková regulácia ecoMAX 850i

1.10.2013 Predstavujeme univerzálnu ekvitermickú reguláciu pre riadenie hydraulických inštalácií. Viac >

Pozvánka na veľtrh ISH Frankfurt

6.3.2013 Srdečne vás pozývame na medzinárodný veľtrh ISH Frankfurt, kde bude firma Plum prezentovať novinky v oblasti regulácií pre krby, kotly, vykurovacie systémy, tepelné čerpadlá a solárne systémy. Viac >

Regulácie pre solárne systémy

16.11.2012 Do našej ponuky novo zaraďujeme regulácie pre solárne systémy. Viac >

Slovenská verzia webu www.regulace-plum.cz

1.10.2012 Na doméne www.regulacie-plum.sk sme spustili slovenskú jazykovú verziu webu. Viac >