Regulácia ecoMAX 800R - ZAB 07

Regulátor pre kotly na biomasu

Multifunkčný, ekvitermický regulátor v kompletnej skrini pre kotly na biomasu.

Regulácia ecoMAX 800R - ZAB 07

ecoMAX 800R - ZAB 07 je moderné zariadenie , ktoré riadi proces spaľovania v kotloch na biomasu . Zariadenie má modulárnu štruktúru . Skriňa obsahuje : ovládací panel , výkonný modul a voliteľne ďalšie riadiaci modul , pre dodatkové zmiešavanie dvoch okruhov .

Vďaka inovatívnemu riadiacemu algoritmu s ekvitermickou reguláciou riadi vykurovací systém UT trojcestný alebo štvorcestný zmiešavací ventil a prípravu TÚV . Regulátor vyniká všestranným a moderným dizajnom a užívateľsky prívetivým rozhraním ( signalizácia parametrov prostredníctvom ikon na grafickom displeji ) . Montážna skriňa pre inštaláciu znamená rýchlu a jednoduchú montáž .

Významnou výhodou regulátora je zabezpečenie užívateľského komfortu a úspory v spotrebe paliva pri vykurovaní . Tomu zodpovedajú takéto individuálne funkcie , ako je ekvitermická riadenie , ovládanie viac zmiešavacích okruhov , spolupráca s inými zdrojmi tepla , vizualizácie množstvo paliva , možnosť oznámenie alarmu prostredníctvom SMS správ .

Výhody a funkcie regulácie

  • ekvitermická regulácia
  • Touch & Play
  • úroveň paliva
  • Individual Fuzzy Logic
  • ochrana spiatočky
  • rozšírenie BUS
  • pamäť prevádzkového stavu 3 roky späť
  • reverz podávača
  • diaľkové ovládanie v dvoch verziách ( ecoSTER / ecoSTER TOUCH )

Aktuality

Nová dotyková regulácia ecoMAX 850i

1.10.2013 Predstavujeme univerzálnu ekvitermickú reguláciu pre riadenie hydraulických inštalácií. Viac >

Pozvánka na veľtrh ISH Frankfurt

6.3.2013 Srdečne vás pozývame na medzinárodný veľtrh ISH Frankfurt, kde bude firma Plum prezentovať novinky v oblasti regulácií pre krby, kotly, vykurovacie systémy, tepelné čerpadlá a solárne systémy. Viac >

Regulácie pre solárne systémy

16.11.2012 Do našej ponuky novo zaraďujeme regulácie pre solárne systémy. Viac >

Slovenská verzia webu www.regulace-plum.cz

1.10.2012 Na doméne www.regulacie-plum.sk sme spustili slovenskú jazykovú verziu webu. Viac >