Automatická regulace hoření airKOM 250

Regulace pro teplovzdušné krby a kamna

Regulace airKOM 250 je moderní elektronické zařízení s grafickým displejem k zajištění optimalizace spalování v teplovzdušných krbech a kamnech.

Automatická regulace hoření airKOM 250

Automatická regulace přívodu vzduchu

Podstatou regulace airKOM 250 je automatická regulace přívodu vzduchu k ohništi krbu. Tím dochází k nastavení optimálního spalovacího procesu. Díky možnosti řídit proudění vzduchu do ohniště, šetří palivo a snižuje množství škodlivých emisí do ovzduší. Na základě informací o průběhu kontroly hoření, se prodlužuje doba mezi přikládáním paliva do krbu.

Regulace airKOM 250 znamená pro uživatele:

 • zvýšenou bezpečnost
 • ochranu životního prostředí
 • úsporu paliva

To umožňuje implementace speciálního algoritmu do regulátoru, který byl navržen týmem inženýrů ve výzkumných laboratořích firmy PLUM.

Ovládání a vzhled regulace

Ovládání regulace bylo promyšleno tak, aby bylo jednoduché a intuitivní. Všechny funkce se nastavují pouze jediným kolečkem (systém TOUCH & PLAY). Můžete také využít další přednosti regulátoru, který může být ovládán také dálkovým ovládačem s funkcemi: zapnutí a vypnutí regulátoru, změny režimů, změna nastavení vzduchové klapky, změna teploty spalin. Ovládání menu je prezentováno ve formě přehledných ikon, jako na mobilním telefonu.

Regulace airKOM 250, to nejsou jen moderní funkce a snadné použití, ale také atraktivní design: ergonomický a minimalistický design, velký podsvícený grafický displej a polykarbonátové sklo.

Automatická regulace hoření airKOM 250 je vybavena moderním adaptivním algoritmem, který řídí vzduchovou klapku a udržuje tak požadovanou teplotu spalování. Další výhodou této regulace je možnost vybrat si v menu konkrétní typ krbu. Tato funkce vám umožní regulovat činnost konkrétního typu krbu, dle jeho parametrů.

Optimalizace procesu hoření

Regulace používá adaptivní regulační algoritmus, patentovaný firmou PLUM, který automaticky vyhodnocuje průběh regulačního procesu a podle toho upravuje hodnoty parametrů regulace. Vzhledem k optimální činnosti regulátoru s krbem nebo kamny může mít uživatel úsporu až 30 % paliva. Tyto informace byly zjištěny při měření v akreditované laboratoři, kdy se měřily údaje o spotřebě bez použití automatické regulace a s použitím regulace Plum.

Algoritmy regulace umožňují instalaci bez dveřního snímače nebo bez nutnosti provádět restart programu. Regulátor rozpozná pokles teploty při otevření dvířek a automaticky otevře klapku pro přívod vzduchu.

Optimalizace procesu hoření:

 • zapálení fáze I - klapka otevřena pro dosažení nastavené zapalovací teploty
 • zapálení fáze II - klapka se přivírá pro dosažení nastavené teploty spalin
 • automatická fáze I - regulace velmi přesně udržuje nastavenou teplotu
 • automatická fáze II - při poklesu teploty se klapka přivírá, aby byla udržena teplota
 • automatická fáze III - klapka cykluje dle nastavení, aby zajistila pročištění topeniště. Pokud nenastane zvýšení teploty, jde automaticky do režimu vypnutí.

Optimalizace hoření regulací airKOM 250

Vykonávané funkce regulace

 • Provozní režimy: automatický, ruční, zátop, vyhasnutí
 • Tři fáze práce v automatickém režimu:
  1. Normální spalování
  2. Přivření vzduchové klapky při vysoké teplotě spalin, aby došlo k upravení množství kyslíku ve spalinách
  3. Profouknutí topeniště s časem otevření 5 minut a časem uzavření 5 minut
 • Dvě fáze režimu zatápění
 • Udržování teploty spalin na zadané hodnotě
 • Funkce informování o potřebě přikládky paliva
 • Funkce rozpoznání 5 alarmových situací
 • Funkce kalibrace vzduchové klapky
 • 11 pozic pro nastavení teploty
 • Plynulé - adaptivní řízení vzduchové klapky
 • Funkce roztápění krbu na vyšší teplotu než je pracovní teplota krbu
 • Funkce výběru typu krbu (navržených 25 typů krbů)
 • Funkce zjišťování tendence zvýšení, nebo snížení teploty
 • Pří neúspěšném "Profouknutí" se regulátor vypne, nebo přejde do pohotovostního režimu
 • Vnitřní akumulátor, který otevírá / zavírá vzduchovou klapku (dle nastavení uživatelem) v případě výpadku napájení
 • Inteligentní alarm, který monitoruje provozní stav krbu - ochrana před nadměrným přehřátím krbu
 • Přivření vzduchové klapky při vysoké teplotě spalin, aby došlo k upravení množství kyslíku ve spalinách

Variabilita

Kamna HAAS+SOHNTato regulace je vhodná i pro nejrozšířenější značky krbů a kamen:

 • BeF
 • Hoxter
 • Haas+Sohn
 • ABX
 • Steko
 • Kobok
 • Thorma
 • a další...

Schéma

Schéma zapojení automatické regulace hoření airKOM 250

Výhody

 • Moderní design: elegantní grafický displej s atraktivním podsvícením
 • Optimalizace spalovacího procesu
 • Úspora paliva
 • Nízké emise oxidu uhlíku do ovzduší
 • Prodloužení času mezi jednotlivými dokládkami paliva
 • Automatizace procesu zatápění
 • Ochrana krbu
 • Automatické vypnutí regulátoru po ukončení procesu hoření
 • Detekce nedostatku paliva
 • Možnost nastavení parametrů regulátoru dle konkrétního typu krbu
 • Bezpečnost - detekce a signalizace poplachů
 • Regulace krbu pomocí dálkového ovladače
 • Měření teploty spalin di 1150 °C

Ikony funkcí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Nová dotyková regulace ecoMAX 850i

1.10.2013 Představujeme univerzální ekvitermní regulaci pro řízení hydraulických instalací. Více >

Nové regulace ecoKOM 250 a ecoKOM 260 AKU

23.8.2013 Představujeme novinky v oblasti regulací pro krby a kamna s výměníkem. Regulace ecoKOM 250 a ecoKOM 260 AKU. Více >

Poděkování za návštěvu na veletrhu ISH Frankfurt 2013

11.4.2013 Rádi bychom poděkovali všem našim hostům za návštěvu našeho stánku na veletrhu ISH Frankfurt 2013. Více >

Pozvánka na veletrh ISH Frankfurt

6.3.2013 Srdečně vás zveme na mezinárodní veletrh ISH Frankfurt, kde bude firma Plum prezentovat novinky v oblasti regulací pro krby, kotle, topné systémy, tepelná čerpadla a solární systémy. Více >

Regulace pro solární systémy

16.11.2012 Do naší nabídky nově zařazujeme regulace pro solární systémy. Více >