Proč regulovat hoření

Pokud chceme docílit vyrovnaného tepelného výkonu krbu nebo kamen, snížit potřebu přikládání, snížit produkci spalin a škodlivin, musíme v krbu nebo kamnech zajistit optimální hoření a spalování dřeva. Přesně k tomuto účelu slouží automatická regulace hoření.

Na stránce Proces hoření dřeva je podrobně popsáno, jak dřevo hoří, co ovlivňuje výkon, četnost přikládání či produkci škodlivin v krbu, nebo kamnech. Nejdůležitějším závěrem je, že regulace spalovacího procesu v ohništi řízením dodávky spalovacího vzduchu je přirozeným a nejjednodušším způsobem jak ovlivňovat proces hoření.

Čím více se reálný průběh spalovacího cyklu přiblíží ideálnímu průběhu, tím vyrovnanější bude tepelný výkon, tím menší bude potřebná četnost přikládání a tím menší bude také produkce škodlivin. Moderní Automatické regulace hoření firmy PLUM nabízí optimální řešení pro regulaci spalovacího vzduchu, pro všechny krby a kamna.

Hlavním krédem značky PLUM pro všechny její produkty je
KOMFORT - ÚSPORA - BEZPEČNOST

Teplovzdušné systémy

U teplovzdušných systémů je teplotním snímačem snímána teplota spalin a řídící jednotka vyhodnocuje tuto teplotu. Na základě nastavených parametrů ovládá automaticky dodávku spalovacího vzduchu do topeniště. Takto je optimalizován celý proces spalování dřeva od fáze zátopu, přes optimální hoření v běžném režimu topení, až po správný proces vyhasnutí.

Výhody:

Krby a kamna s výměníkem

U krbů a kamen s výměníkem je teplota snímána teplotním čidlem v topném plášti. Automatická regulace hoření udržuje výstupní teplotu topné vody tak, že řídící jednotka ovládá vzduchovou klapku. Stejně tak reguluje i činnost čerpadel ÚT a TUV, vypíná další kotel v systému, nebo řídí třícestný směšovací ventil.

Výhody:

Aktuality

Nová dotyková regulace ecoMAX 850i

1.10.2013 Představujeme univerzální ekvitermní regulaci pro řízení hydraulických instalací. Více >

Nové regulace ecoKOM 250 a ecoKOM 260 AKU

23.8.2013 Představujeme novinky v oblasti regulací pro krby a kamna s výměníkem. Regulace ecoKOM 250 a ecoKOM 260 AKU. Více >

Poděkování za návštěvu na veletrhu ISH Frankfurt 2013

11.4.2013 Rádi bychom poděkovali všem našim hostům za návštěvu našeho stánku na veletrhu ISH Frankfurt 2013. Více >

Pozvánka na veletrh ISH Frankfurt

6.3.2013 Srdečně vás zveme na mezinárodní veletrh ISH Frankfurt, kde bude firma Plum prezentovat novinky v oblasti regulací pro krby, kotle, topné systémy, tepelná čerpadla a solární systémy. Více >

Regulace pro solární systémy

16.11.2012 Do naší nabídky nově zařazujeme regulace pro solární systémy. Více >